Hier vind je nieuwe inzichten in en ervaringen met Werkplekleren

 

Alt

Het roer om naar verduurzaming van L&O?

 Onder deze titel gaf dr. Jos Baeten zojuist een workshop bij de @Develhub Days in Amstelveen.  De aanwezige L&D- en HR-professionals werden meegenomen in de belangrijkste uitdagingen voor leren en ontwikkelen in de komende jaren. Al snel werd voor hen duidelijk dat het roer om kan en moet naar een duurzame prestatiegerichte leercultuur.Hoe kunnen organisaties dan het roer omgooien?Dat kan door het adopteren van de Methode van Professionaliseren met aansprekend werkplekleren en AI. Kenmerken hiervan zijn: leren verschuift naar het hart van de organisatie door professionaliseren en talentontwikkeling bij creëren van...

Meer..
Alt

Miljarden aan opleidingsbugetten onbenut

Opleidingsbudgetten beter benutten om vaardigheden op peil te houden Werknemers laten jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget liggen. Hierdoor ligt een enorme som geld te wachten op besteding aan opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Werkgevers stellen volop opleidingsbudgetten ter beschikking, slechts 55% wordt door werknemers benut. Wat doen werkgevers al om scholing van werknemers te stimuleren? Werkgevers vinden leren en ontwikkelen heel belangrijk, zo blijkt uit het meest recente ledenonderzoek van AWVN (december 2023). In bijna 80% van de cao’s en...

Meer..
Alt

Monitorrapport 2023 De Hedendaagse Professional

  In 2023 hebben we een monitor bijgehouden van de kenmerken van de hedendaagse professionals en hun behoefte en bereidheid om te leren en ontwikkelen. De resultaten zijn soms opmerkelijk.   Mis deze informatieve analyse niet en laat je inspireren! Klik hier om het rapport te downloaden    

Meer..
Alt

Kanteling van het leerlandschap in Nederland  

Hoewel veel HR-afdelingen en leer- en ontwikkelafdelingen aangeven dat hun organisatie een brede leer- en ontwikkelcultuur nastreeft, is de werkelijkheid heel anders. Uit ons onderzoek naar de ervaringen en inzichten in werkplekleren  blijkt dat slechts 4 van de 65 organisaties dit samenhangend en concreet praktiseren. Bovendien weten afdelingen HR en L&O nog nauwelijks wat de impact van AI (kunstmatige intelligentie) zal zijn op de kwalificaties van bestaande functies en op de creatie van nieuwe functies in de komende drie jaar. De manier waarop ze deze ontwikkeling gaan aanpakken weten ze wel: via om- en bijscholing. En dat is nu...

Meer..
,
Alt

Kanteling van het leerlandschap in Nederland  

Hoewel veel HR-afdelingen en leer- en ontwikkelafdelingen aangeven dat hun organisatie een brede leer- en ontwikkelcultuur nastreeft, is de werkelijkheid heel anders. Uit ons onderzoek naar de ervaringen en inzichten in werkplekleren  blijkt dat slechts 4 van de 65 organisaties dit samenhangend en concreet praktiseren. Bovendien weten afdelingen HR en L&O nog nauwelijks wat de impact van AI (kunstmatige intelligentie) zal zijn op de kwalificaties van bestaande functies en op de creatie van nieuwe functies in de komende drie jaar. De manier waarop ze deze ontwikkeling gaan aanpakken weten ze wel: via om- en bijscholing. En dat is nu...

Meer..
Alt

Werkplekleren bij de politie

Paul Bingen over het verspreiden van innovatiesDe politie is de grootste publieke organisatie van Nederland met zo’n dan 66.000 voltijd banen. De politie werkt vanuit 10 regionale eenheden, twee Landelijke Eenheden en het Politiedienstencentrum. Iedere regionale eenheid is opgebouwd vanuit de operationele basisteams, geclusterd naar districten. Deze teams worden versterkt vanuit verschillende divisies en een staf.  Paul Bingen werkt bij Politieprofessie van de staf Oost-Nederland en hij is tevens innovatiemakelaar die de verbinding maakt van het Q-LAB waar innovaties ontwikkeld worden en de (basis)teams die de nieuwe oplossingen...

Meer..
Alt

Prof. dr. P. Robert-Jan Simons over werkplekleren in een wetenschappelijke context

Prof. dr. P. Robert-Jan Simons is emeritus hoogleraar van de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich al decennia bezig met het leren door mensen en heeft hierover meerdere boeken geschreven, uiteenlopend van Leren en Instructie in 1995 (in samenwerking met M. Boekaerts) tot aan de Canon van Leren & Ontwikkelen (2021).    Er zijn veel verschillende theorieën en opvattingen over leren en ook over werkplekleren. Wetenschappelijk is niet aan te tonen of de ene theorie meer of betere leeropbrengsten heeft dan de andere. Wel helpt een theorie om inzicht te krijgen in het perspectief dat kan worden gebruikt of in de factoren en...

Meer..
Alt

Suzan & Stefan: Werkplekleren betekent keuzes maken

 Suzan Linders & Stefan KlaassenArchipel Zorggroep Eindhoven Bij Archipel werken zo’n 2.500 medewerkers samen met ruim 1.400 vrijwilligers om dagelijks ondersteuning te bieden aan meer dan 3.000 cliënten op 13 locaties in Eindhoven. Het gaat dan om intramurale en extramurale zorg aan kwetsbare ouderen en aan, jonge en oudere, mensen met een ernstige chronische ziekte. De visie en missie van Archipel komen sterk overeen met die van vergelijkbare organisaties waarbij zij zich onderscheidt als een innovatieve zorgaanbieder. Opvallend is dat Archipel een platte organisatiestructuur heeft met een bestuur en een viertal centrale...

Meer..
,
Alt

Suzan & Stefan: Werkplekleren betekent keuzes maken

 Suzan Linders & Stefan KlaassenArchipel Zorggroep Eindhoven Bij Archipel werken zo’n 2.500 medewerkers samen met ruim 1.400 vrijwilligers om dagelijks ondersteuning te bieden aan meer dan 3.000 cliënten op 13 locaties in Eindhoven. Het gaat dan om intramurale en extramurale zorg aan kwetsbare ouderen en aan, jonge en oudere, mensen met een ernstige chronische ziekte. De visie en missie van Archipel komen sterk overeen met die van vergelijkbare organisaties waarbij zij zich onderscheidt als een innovatieve zorgaanbieder. Opvallend is dat Archipel een platte organisatiestructuur heeft met een bestuur en een viertal centrale...

Meer..
Alt

Nut en noodzaak werkplekleren voor L&O-ers

Dick Krikke Directeur Develhub Develhub is een netwerkorganisatie die zich richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel bezighoudt met leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Develhub heeft 1233 leden en meestal zijn dat HR-ers en L&O-ers die de vraagkant van het netwerk vormen en 81 organisaties die het aanbod van leren in ruime zin vertegenwoordigen. Dick is directeur van Develhub en heeft vanuit die positie een helder zicht op ontwikkelingen op het gebied van leren, ontwikkelen, leertechnologie, opleiden en trainen en op de rol van L&O-ers in het bijzonder. Daarnaast is hij...

Meer..
Alt

Het grootste opleidingsinstituut van Nederland is het bedrijfsleven

Interview door Lien van der Leij Minister Karien van Gennip van Sociale en Werkgelegenheid: 'Ons streven is dat 62% van alle werkenden deelneemt aan een vorm van formeel onderwijs en we zitten op 57%.' De Minister komt met nieuwe subsidierondes voor 'een leven lang ontwikkelen'.Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om mensen die zich willen omscholen financieel bij te staan. 'Onorthodoxe' maatregelen zijn volgens haar nodig om personeel te krijgen voor tekortberoepen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om mensen die aan de slag willen in sectoren met veel openstaande vacatures financieel te steunen bij hun omscholing. Nu zien...

Meer..
Alt

Marlous jarenlange ervaring met werkplekleren

   Marlous Vaes, Academiemanager UWV Tot voor kort was ik als expert, ontwikkelaar en hoofdtrainer Werkplekleren met Leertechnologie actief bij CSS Breda en haar opvolger de SDB-groep. In de afgelopen 11 jaar heb ik ruim 55 projecten uitgevoerd bij klanten en daarnaast vele malen het expertprogramma Teamontwikkeling verzorgd. Klanten waarvoor ik heb gewerkt zijn o.a. Prisma zorg Waalwijk, Laurens zorg Rotterdam, Florence zorg Den Haag, Koraal (groep), Archipel Zorg Eindhoven, Isala ziekenhuis Emmen, Zorggroep Elde Maasduinen en CZ Verzekeringen. De redenen van organisaties om voor werkplekleren te...

Meer..
Alt

Bespiegeling op het werkplekleren met leertechnologie: tijd voor verrijking

Dr. Jos J.M. Baeten maart’23 Het werkplekleren met inzet van leertechnologie is de afgelopen 10 jaar succesvol en in verschillende mate van intensiteit toegepast bij meer dan 65 organisaties in Nederland. De ervaringen en inzichten zijn proefondervindelijk vertaald naar een Model van Werkplekleren met Leertechnologie. Dit is methodisch onderbouwd en deels wetenschappelijk verantwoord vastgelegd en gedocumenteerd in het Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties (2018, J. Baeten, hoofdstuk 13). Tevens is de benodigde leertechnologie (Leerplatform), een verzameling praktijkvideo’s en een set leer-en werkvormen ontwikkeld (SDB...

Meer..
Alt

Werkplekleren theorie & praktijk

Werkplekleren staat volop in de belangstelling bij organisaties die het willen en soms ook daadwerkelijk toepassen, en zeker ook bij advies- en trainingsbureaus die werkplekleren op allerlei manieren aanbieden en helpen invoeren. De mogelijkheden van leertechnologiehebben deze ontwikkeling flink versneld. Daardoor is er een scala aan opvattingen, analyses, modellen, toepassingsvormen en professionaliseringsprogramma’s ontstaan waarin de geïnteresseerde leek moeilijk inzicht kan krijgen.We gaan daarom in het eerste deel van dit hoofdstuk in op de context en focus van het werkplekleren, we beschrijven dit fenomeen en we formuleren hiervoor...

Meer..
Alt

De Werkplekleercyclus

Wat is werkplekleren? Er zijn verschillende benaderingen van werkplekleren die ik heb uitgewerkt in het Handboek Leren & Ontwikkelen in organisaties. De meeste benaderingen zien het als een ultieme vorm van professionalisering in teamverband waarbij de werkpraktijk het vertrekpunt vormt en leertechnologie als vanzelfsprekend wordt ingezet. Het accent ligt daarbij meer op de ontwikkeling van de betrokkenen op langere termijn dan op deskundigheidsbevordering die gericht is op  het leren van vaardigheden en kennis op korte termijn. Werkplekleren is dan het leren door eigen werksituaties om te zetten naar leersituaties en omgekeerd...

Meer..
Alt

Vilans heeft 8 tips voor werkplekleren

Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Britt en Tessa Dadema van Vilans hebben hun kennis en ervaringen met leren op de werkplek omgezet naar een artikel met 8 goed bruikbare tips over samen leren op de werkplek. Lees het artikel in PDF  

Meer..
Alt

Werkplekleren in Corona-tijd en daarna

Ik heb mijn ervaringen van een tiental projecten in 2020/21 beknopt samengevat.Werkplekleren met leertechnologie wordt volop in de werkpraktijk toegepast zoals beschreven in Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties (2018, Baeten in H16, ISBN 978-90-01-87589-3). Het vele thuiswerken in de Corona-tijd dat gepaard ging met veel online werken, heeft nieuwe inzichten en ervaringen opgeleverd. Deze vormden een uitdaging voor de toepassingen voor het Model van Werkplekleren met leertechnologie, ook al was het online leren hiervan altijd al een wezenlijk onderdeel. Wat zijn de ervaringen met leren en opleiden tijdens de Corona-periode...

Meer..
Alt

Masterclass bij V&VN Opleiders Congres

Afgelopen donderdag 31 januari vond het V&VN Opleiders Congres ‘Leren in het werk’ plaats. Ruim 350 deelnemers kwamen naar Nijkerk en lieten zich inspireren door nieuwe visies op leren in de praktijk! Verschillende Masterclasses en workshops werden verzorgd waarin ervaringsdeskundigen een antwoord gaven op vragen als: Wat kunnen nieuwe technologieën bijdragen? Hoe kun je leren op de werkplek slimmer organiseren? Hoe maak je leren zichtbaar en breng je veranderingen teweeg? Na een plenaire opening door Mayella Stremmelaar, voorzitter van V&VN Opleiders, deelden Prof. Dr. Joseph Kessels en Hugo...

Meer..
Alt

‘Met leren wordt de wereld beter!’(interview Jos Baeten)

Mayella Stremmelaar (voorzitter bestuur V&VN Opleiders) en Jacqueline Dijkstra (congresorganisator en hoofdredacteur OenG) interviewden dr. Jos Baeten over zijn visie op werkplekleren. Uitgangspunt is dat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen om een leven lang te leren. Organisaties realiseren zich steeds vaker dat juist de medewerkers hun grootste kapitaal zijn. Zij zijn op zoek naar een alternatief voor traditionele trainingen en cursussen, zodat organisaties meer gebruik kunnen maken van de talenten van hun medewerkers en hen gaan boeien, binden en behouden.Lees hieronder het volledige artikel ‘Met...

Meer..
Alt

Lifelong Learning bij Nyenrode

Afgelopen donderdag 13 december was de L&D Netwerk en Innovatiedag bij Nyenrode Business Universiteit waar 125 L&D professionals via verschillende workshops over Lifelong learning praktisch en samen aan de slag gingen. Nick van Dam nam de deelnemers mee in de nieuwste ontwikkelingen op Learning & Development gebied en vertelde hoe de digitale transformatie ervoor zorgt dat mensen steeds nieuwe competenties aan moeten leren om ze duurzaam in te kunnen blijven zetten. CSS Breda verzorgde een workshop over hoe Werkplekleren met Leertechnologie in de praktijk wordt toegepast. We...

Meer..
Alt

Social media toch niet zo goed?

Leraren in het voortgezet onderwijs maken zich grote zorgen over het gebruik van social media door hun leerlingen. Zij vinden dat die veel te veel in de weer zijn met hun mobieltje. Dat blijkt uit onderzoek van DUO het bureau voor Onderwijsonderzoek & Advies, onder ruim 1300 docenten. Zo'n 87 procent van de leerkrachten maakt zich zorgen over de invloed van social media. Verslaafd aan telefoon Het intensief checken van berichtjes en posts op de smartphones heeft volgens 92 procent van de docenten negatieve gevolgen voor de schoolprestaties en de cijfers op het rapport. Leerlingen krijgen sociale en psychische problemen door het...

Meer..
Alt

Werknemers besteden ongeveer 1000 euro per werknemer aan opleiding

Bedrijven die werknemers aan cursussen laten deelnemen, besteden in doorsnee 1.000 euro per cursist per jaar. Bedrijven in de delfstoffenwinning geven het meest uit aan cursussen en bouwbedrijven het minst. Dat meldt het CBS in een onderzoek naar bedrijfsopleidingen. In 2015 ging bij 76 procent van de Nederlandse bedrijven personeel op cursus, zo blijkt uit het onderzoek. Grote bedrijven laten hun personeel vaker op deze manier bijscholen (96 procent) dan middelgrote (89 procent) en kleine bedrijven (72 procent). Grote bedrijven geven 1.100 euro per cursist per jaar uit, middelgrote en kleine bedrijven 1.000 euro. Voor het onderzoek zijn...

Meer..
Alt

Vaarwel opleiden en trainen

Eindelijk! Vaarwel opleiden en trainen Of toch niet? Er wordt al wel 10-15 jaar geschreven over de ineffectiviteit van trainen en klassikaal opleiden, maar het zogeheten 70-20-10 model leidde tot een duidelijk kantelpunt in deze discussie. Om mij heen zie ik een zware druk op opleidingsbudgetten, een grote wens om de impact van leren te vergroten en een vermoeidheid op lange dagen uitzitten waar een expert zijn slides toont. Zelfs de trainers zelf zoeken naar nieuwe manieren en vormen om leren te organiseren. Trainen en opleiden heeft zijn tijd gehad. En dat hebben we onder andere te danken aan de magische cijfers 70-20-10. In deze bijdrage...

Meer..
Alt

8 tips voor meer vertrouwen op de werkvloer

Tijdens de crisis is de relatie tussen de werknemer en werkgever hevig aangetast volgens het onderzoek ''Work and Wellbeing survey'' vertrouwt 1 op de 3 Amerikanen zijn baas niet. In dit onderzoek staat vertrouwens ook voor de fundamentele basis van een succesvol, gezond functionerend bedrijf. Het heeft direct effect op het gevoel, sfeer, teamwork en onderlinge communicatie wat uiteindelijk ervoor moet zorgen dat er gepresteerd word. 1. Creëer meer betrokkenheid Zorg dat werknemers zich meer betrokken voelen, zegt Ballard. ‘Bijvoorbeeld door teams samen te stellen die zich gezamenlijk gaan buigen over het oplossen van...

Meer..
Alt

Regelmatig van werkplek wisselen vergroot plezier

Ondanks de groeiende populariteit van activiteitgerelateerde werkomgevingen blijft de medewerkerstevredenheid hierover achter. Slechts 4 procent van de medewerkers blijkt meermalen per dag van werkplek te wisselen, maar deze groep is wel significant meer tevreden over hun werkomgeving. Dit blijkt uit promotieonderzoek ‘De psychologie van de flexplek’ van Jan Gerard Hoendervanger (Hanzehogeschool Groningen) samen met Mark Mobach (Lector Facility Management), Iris de Been (Center for People and Buildings), Nico van Yperen (RuG) en Casper Albers (RuG). Zij publiceerden eerder hierover het artikel ‘Flexibility in Use; Switching behaviour and...

Meer..
Alt

van Human Resources naar Resource for Human

Human Resources Management volstaat niet meer binnen huidige arbeidsmarkt er is een nieuwe trend gaande. Resource for Human is de toekomst, organisaties moeten mensen meer centraal zetten in het werk. Voor het hele verhaal neem een kijkje op:http://www.pwnet.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nieuws/2017/10/van-human-r...  

Meer..
Alt

Werknemers leren meer van dagelijks werk dan van cursussen

'Werknemers leren meer van dagelijks werk dan van cursussen' Dit blijkt uit een enquête die gehouden is door de Universiteit van Maastricht. Ruim 5.500 personen zijn ondervraagd, waarvan 3.700 werkenden. Maar liefst 85% van de momenten waarop werknemers leren vindt op de werkplek plaats! Zou je hier graag meer over willen weten? Neem een kijkje op: http://www.nu.nl/carriere/4849959/werknemers-leren-meer-van-dagelijks-we... Door NU.nl van: http://www.nu.nl/carriere/4849959/werknemers-leren-meer-van-dagelijks-we...

Meer..
Alt

Van expliciet leren naar impliciet leren

Blog van P. Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl Het is tijd voor een omslag (mindshift) van opleiden naar leren. Hiermee bedoel ik 5 veranderingen in denken: 1.van geïsoleerd naar geïntegreerd opleiden; 2. van opleiden naar leren op de werkplek; 3. van expliciet leren naar impliciet leren; 4. van begeleid leren naar zelfgestuurd leren; 5. van individueel leren naar gezamenlijk leren.  Deel 3: Van expliciet leren naar impliciet leren: verleiden tot leren Dit is wellicht de moeilijkste mindshift: mensen leren zonder dat zij het weten door te werken, problemen op te lossen en te leven. Managers en werkplekbegeleiders kunnen mensen verleiden...

Meer..
Alt

Wat bevordert de nieuwe lerende organisatie?

Met alle (technologische) veranderingen, verandert ook de manier van leren. Kijk maar eens naar de rol van Social Media hierin. Daarmee verandert dus logischerwijs ook de rol van een Learning&Development manager / HR(D) manager. Hoe ziet deze rol er in de toekomst uit, wat is de plaats van werkplekleren daarin en wat betekent de inzet van werkplekleren voor het vakgebied van L&D managers?  Zie ook de blog van Wilfred Rubens over de benodigde veranderslag in het L&D vakgebied https://www.te-learning.nl/blog/wat-bevordert-de-nieuwe-lerende-organisa... Als je deze vragen interessant vindt, ben je namens de Academie voor...

Meer..
Alt

Terugblik Next Learning 2017

Tijdens Next Learning 2017 kwamen ruim 900 learning professionals bijeen om te ontdekken hoe het leren in hun organisatie anders kan/moet. Werkplekleren was één van de 5 thema's. Wat is Leren op de werkplek – 70:20:10? Stimuleren van continu leren Borgen van het geleerde – leereffect Performance meten Informeel leren zichtbaar maken Was jij er ook bij? Wat waren je ervaringen? Bekijk hier de ervaring van een van onze geregistreerde professionals Priscilla Verwoert! http://www.nextlearning.nl/terugblik-2017/ 

Meer..
Alt

Van opleiden naar leren op de werkplek

Blog van P. Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl Het is tijd voor een omslag (mindshift) van opleiden naar leren. Hiermee bedoel ik 5 veranderingen in denken: 1.van geïsoleerd naar geïntegreerd opleiden; 2. van opleiden naar leren op de werkplek; 3. van expliciet leren naar impliciet leren; 4. van begeleid leren naar zelfgestuurd leren; 5. van individueel leren naar gezamenlijk leren.  Deel 2: van opleiden naar leren op de werkplek: leiding geven aan leren In de tweede plaats zal minder vaak gekozen moet worden voor opleiden in traditionele zin. Er moet zoveel geleerd worden dat dit onmogelijk allemaal in formele opleidingstrajecten...

Meer..
Alt

Uitnodiging: Dialoog over Werkplekleren!

NVO2 is dé Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden. CSS Breda is een innovatief trainingsbureau die organisaties helpt sterker te worden door Werkplekleren met Leertechnologie.NVO2 en CSS Breda willen elkaar versterken met als doel om werkplekleren meer onder de aandacht te brengen. Samen willen zij meer informatie geven over werkplekleren en overzicht en inzicht geven in het toekomstige vakgebied van Learning & Development. Welke impact hebben nieuwe ontwikkelingen op L&D professionals en de rol van de L&D manager/specialist in 2020? Om dit te bereiken worden er in 2017 vier sessies over...

Meer..
Alt

Van geïsoleerd naar geïntegreerd opleiden

Blog van P. Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl Het is tijd voor een omslag (mindshift) van opleiden naar leren. Hiermee bedoel ik 5 veranderingen in denken: 1.van geïsoleerd naar geïntegreerd opleiden; 2. van opleiden naar leren op de werkplek; 3. van expliciet leren naar impliciet leren; 4. van begeleid leren naar zelfgestuurd leren; 5. van individueel leren naar gezamenlijk leren.  Deel 1: Van geïsoleerd naar geïntegreerd opleiden In de eerste plaats betekent de verschuiving van opleiden naar leren dat opleidingen steeds geïnterpreteerd worden vanuit het perspectief van het leren. Telkens wordt de leergebeurtenis bezien vanuit de vraag...

Meer..
Alt

Op weg naar de L&D manager in 2020!

De wereld veranderd: er is sprake van exponentiele technologische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en een ‘disruptive economy’. Dit betekent dat ook bedrijven en markten veranderen; zij worden fluïde. Ook in de mens vinden verandering plaats; en dan met name op gebied van informatieverwerking. Er is behoefte aan informeel leren, leren op de werkplek en omgang met leertechnologie. Wat betekent dit voor het L&D vakgebied en rol? Deze vraag is gesteld tijdens de Post Meeting Learning Technologies. De Post Meeting Learning Technologies is georganiseerd door NVO2 en CSS Breda. Met gebruik van leertechnologie werd het dialoog...

Meer..
Alt

Waarom organisaties geen trainingen meer willen

Het einde van de klassieke training is nabij. Ze leveren vaak namelijk niet het gewenste effect op. Dit terwijl de behoefte aan aantoonbare gedragsverandering bij organisaties groter is dan ooit. Hoe speel je als trainer in op deze ontwikkeling? En wat mag je als organisatie van een trainer verwachten? Stefan Op de Woerd (Perflectie) en Bob Konings (Business & Dreams) zijn op zoek gegaan naar de antwoorden. Tijdens hun gesprekken met L&D managers, HR specialisten en trainers hebben zij een aantal bijzondere ontdekkingen gedaan. Organisaties vinden zichzelf opnieuw uit Er is al jaren een stille revolutie gaande die de gevestigde orde...

Meer..
Alt

#WOL: maak je werk zichtbaar

Een van onze geregistreerde professionals, Mariëlle van Rijn, schreef een blog over het zichtbaar maken van werk en het gebruik van technologie daarbij. Lees hem hier: https://mariellevanrijn.nl/2017/02/23/wol/    

Meer..
Alt

Wat zeggen diploma’s en certificaten over jou als professional?

Een certificaat, joepie! Of toch niet? Wat zeggen diploma’s en certificaten over jou als professional? Wat is de werkelijke waarde voor jou, je baas, een opdrachtgever, de klant? Ik neem je mee terug naar 2015. Er liggen 2 A4-tje op mijn bureau: ik heb succesvol deelgenomen aan de leergang ‘Strategisch Opleiden’, en heb een certificaat voor ‘Expert Beeldend Trainen’ behaald. Zo, twee papiertjes in de pocket, denk ik. Ik stop ze in een mapje en werk mijn cv en LinkedIn profiel bij. Het staat mooi in het rijtje. Terwijl ik ze opberg vraag ik me af wat nou eigenlijk de waarde van deze certificaten is. Dan bedoel ik de waarde voor mij, voor mijn...

Meer..
Alt

2 inspirerende sprekers over werkplekleren

Jos Baeten Jos Baeten is econoom, socioloog en gepromoveerd in de bedrijfskunde op leerprocessen en The Power of Peer feedback. Hij heeft gewerkt in het bedrijfsleven, voortgezet onderwijs en hbo en sinds 1999 in zijn eigen bedrijven als ondernemer, ontwerper en trainer. Hij heeft geleerd van zijn 4100 lessen, 1840 colleges, 1100 trainingen, 124 afstudeerders, 191 innovatieprojecten en zijn kennis gekristalliseerd in 3 boeken voor Nederlandse en Amerikaanse markt, 11 artikelen, 525 presentaties en in een proefschrift over samenlerend produceren als leerproces.Hij houdt zich sinds 2011 vooral bezig met de invoering van werkplekleren en...

Meer..
Alt

De kracht van innovators

Blog van P. Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl Waarom en hoe leidinggevenden rebellie moeten koesteren In een recente speciale uitgave van Harvard Business Review betoogt HBR medewerkster Francesca Gino dat het goed is voor organisaties en leidinggevenden als er meer gerebelleerd wordt, als non-conformisme meer gewaardeerd en gestimuleerd wordt:Let your workers rebel! Ik ben het erg met haar betoog eens. Daarom vat ik het hier samen. Zie het HBR artikel. Waarom? Er zijn volgens Gino drie hoofdargumenten: als we rebellie niet bevorderen kan sociale druk een te grote rol vervullen. Vergelijk ook de beroemde (en inmiddels overigens opnieuw...

Meer..
Alt

Aandacht voor Werkplekleren bij RTL4!

Wat is werkplekleren en waarom kiezen organisaties ervoor? Oprichter Jos Baeten en Vriend van de AvW Rens van den Berg leggen het uit op Lifestyle RTL4. In samenwerking met BrabantZorg laten zij beelden zien van een succesvolle toepassing van het model Werkplekleren met Leertechnologie. Kijk naar RTL4 op 29 januari om 14:20!  

Meer..
Alt

Hoe om te gaan met mensen die geen tijd hebben om te leren op het werk

Lees hier een sterk geschreven stukje over hoe je je medewerkers/collega's kan inspireren om te leren tijdens het werk. Learning does not mean that you have to remove yourself from the office and sit in a classroom and be lectured at by someone else. Learning is “acquiring knowledge or skills through experience” and we have many different experiences at work every day.  http://activatelearning.com.au/2016/09/how-to-deal-with-people-who-have-...

Meer..
Alt

4 ways to integratie learning into the workplace

Mooi geschreven artikel over hoe je al snel leren integrereert op de werkvloer, zonder grote moeite of hoge kosten http://activatelearning.com.au/2016/10/4-ways-to-integrate-learning-into... Hoe denken jullie hierover?

Meer..
Alt

Nieuw: adverteren als professional

De Academie voor Werkplekleren wil verbinding creeren tussen professionals op het gebied van werkplekleren. Daarom is het vanaf nu mogelijk om gratis te adverteren. De informatie van jouw organisatie komt dan op de homepage tussen de academici te staan. Interesse? Mail dan naar info@academievoorwerkplekleren.nl!  

Meer..
Alt

Een nieuw jaar - een nieuw jasje

De Academie voor Werkplekleren is in een nieuw jasje gestoken. Op basis van de behoeften van onze huidige leden hebben we de website aangepast. Top 3 Prioriteiten succesvolle toepassingen en casuïstiek kunnen delen en ophalen; ontwikkelingen van werkplekleren inzichtelijk en transparant kunnen maken; onderzoeken en artikelen kunnen publiceren en ophalen. Bekijk de website eens en ervaar de nieuwe mogelijkheden!

Meer..
Alt

Jos Baeten promoveert

Eind september is Jos Baeten - één van de oprichters van de Academie voor Werkplekleren - gepromoveerd op "The Power of Peer Feedback". Dit gaat uit van het Virtual Action Learning, de grondslag van en nu doorontwikkeld tot het model Werkplekleren met Leertechnologie zoals we dat bij de Academie nu kennen. HR Praktijk schreef hierover: "Deze doorontwikkeling van VAL naar Werkplekleren met Leertechnologie verspreidt zich snel over werkend Nederland". https://lnkd.in/dUpU8QM Jos, gefeliciteerd!

Meer..
Alt

Een Academie voor Werkplekleren en de vraag om te registeren

Een Academie voor Werkplekleren en de vraag om te registeren? Waarom zou ik dat willen en waarom zou ik dat doen? De enige registratie die ik ooit gedaan heb, is als donor en mijn lidmaatschappen beperken zich tot het AVS lidmaatschap in mijn tijd als Schoolleider. Geen lid van een politieke partij en geen lid van een publieke omroep, tijdschrift of krant. Gewoon omdat ik van afwisseling houd, zelf keuzes wil maken en niet gebonden wil zijn aan een organisatie. De afgelopen jaren heb ik daar een uitzondering op gemaakt toen ik lid werd van HetKind en later als blogger van het daarbij horende Bloggerscollectief. Een organisatie waar ik mezelf...

Meer..
Alt

Persbericht Academie voor Werkplekleren

Een uniek initiatief in Nederland: de Academie voor Werkplekleren Wat is de Academie voor Werkplekleren? De Academie is een initiatief van dr. Jos Baeten samen met prof. dr. Robert-Jan Simons. Het is een virtuele organisatie met het doel om professionals en actuele ontwikkelingen rond het Werkplekleren met Leertechnologie in Nederland zichtbaar te maken. De Academie schept duidelijkheid over de rol van professionals en leertechnologie, de waarde van hun certificaten, de kwaliteit van professionaliseringsprogramma’s en de inhoud en betekenis van werkplekleren. Waarom een Academie voor Werkplekleren? Werkplekleren is sterk in ontwikkeling en...

Meer..
Alt

Werkplekleren in het onderwijs

Een erkend professional, Karin Donkers, schrijft regelmatig over haar ervaringen met werkplekleren in het onderwijs: http://www.kardonsch.nl/

Meer..
Alt

Beeldend Trainen

Beeldend Trainen is de eerste stap op weg naar Werkplekleren. Als Expert Beeldend Trainen ben je daarom meer dan welkom als professional op de Academie voor Werkplekleren. Het expertprogramma Beeldend Trainen, aangeboden door CSS Breda is gevalideerd door registerleraar.nl. Hiermee laat CSS Breda zien dat ze voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door registerleraar.nl en dat het aanbod relevant is voor leraren. Door je te registreren laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft werken. Men kan vertrouwen op jouw professionaliteit. Goed nieuws dus!

Meer..
Alt

Review werkplekleren bij Florence

Twee multidisciplaire teams van Florence hebben zich geprofessionaliseerd via een Leertraject Geriatrische Revalidatiezorg. Lees hier de ervaring! Review Leertraject Geriatrische Revalidatiezorg Florence Tijdens de Leertrajecten Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) bij Florence hebben twee Multi Disciplinaire teams zich geprofessionaliseerd op het gebied van Oncologie & COPD. Het Multi Disciplinaire team bestond uit Specialisten Ouderengeneeskunde, Paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog), verpleegkundigen, verzorgenden & helpenden (voedingsassistent). Het leertraject is gestart met een telefonische...

Meer..
Alt

CSS Breda actief bezig met werkplekleren

CSS Breda is actief bezig met werkplekleren, lees hier de ervaringen: http://www.cssbreda.nl/nieuws-over-werkplekleren/  

Meer..
Alt

Schoolleidersregister over informeel leren

Werkplekleren is een vorm van informeel leren. Schoolleidersregister schrijft over dit fenomeen in het onderwijs met concrete praktijkvoorbeelden, interessant! Klik op de link: https://www.schoolleidersregisterpo.nl/ publicaties/detail/?tx_news_pi1[news] =259&cHash=503532222024a1b11ed7e557c16a4755  

Meer..