Dominiek
GeenseFunctie: Adviseur Leren & Ontwikkelen

Organisatie: Vitens

Woonplaats: Zutphen
Alt
Hoe kan ik jou helpen:
Netwerk opbouwen, masterclasses en kennisdelen
Hoe kun jij mij helpen:
Advies over kennismanagement, kennissystemen, kennisborging, werkplekleren, ontwerpen van leren