Esther
de HoogFunctie: Functioneel beheer

Organisatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei

Woonplaats: Zutphen
Alt
Hoe kan ik jou helpen:
Een expert werkplekleren heeft visie op werkplekleren met leertechnologie. De expert kan een leertraject ontwerpen en advies uitbrengen over de inrichting en uitvoering. Kan het hele leertraject verzorgen: van gesprekken met leidinggevenden, het organiseren van het leertraject, het modereren van virtuele sessies en het verzorgen van bijeenkomsten met deelnemers, tot beoordeling en reflectie op leerresultaten en terugkoppeling van de teamontwikkeling. Kan de benodigde leertechnologie inzetten en functioneel beheren. Leerprofessional -Visie - Advies inrichting en uitvoering - Implementeren - Ontwerpen - Uitvoeren - Beoordelen - Toepassen Leertechnologie
Hoe kun jij mij helpen:
Graag wissel ik ervaringen en toepassingsmogelijkheden uit.