Sonja
BlankenFunctie: Stagecoördinator

Organisatie: Verloskunde Academie Amsterdam

Woonplaats: Arnhem
Alt
Hoe kan ik jou helpen:
Hoor graag tips over goede bijscholing op het vlak van stages in de zorg. Met name hoe sla je de brug tussen praktisch onderwijs en uitvoering in het stageveld
Hoe kun jij mij helpen:
Meedenken in gespreksvoering. Hoe enthousiasmeer je opleiders om meer stage te bieden etc.