Carolien
van der PolFunctie: Curriculum Expert

Organisatie: mboRijnland

Woonplaats: Delft
Alt
Hoe kan ik jou helpen:
Delen van ervaringen rondom gezamenlijk ontwerpen van Leertrajecten Werkplekleren met Leertechnologie en begeleiden van docenten(teams) en werkveldpartners hierin...
Hoe kun jij mij helpen:
Delen van Good practice, zodat dit weer naar verrijkende inzichten kan leiden