Laat ons jou, jouw congres of jouw organisatie verrijken met onze dienstverlening

Alt

Keynote De echte uitdaging

Een aansprekende lezing van 30-45 minuten over de echte uitdaging van de komende jaren, de impact van AI op de arbeidsmarkt en het functioneren van professionals, manieren waarop organisaties deze uitdaging met leren en ontwikkelen kunnen aangaan, de verschuiving binnen het leerlandschap, de argumenten voor en tegen werkplekleren, overzicht van verschillende benaderingen, de rol en kwalificaties van de professional. 

Verzorgd door dr. Jos J.M. Baeten
Resultaat: kennis en inspiratie

Je kunt de keynote ook boeken via www.despreker.nl

Meer weten?
Alt

Module Ambassadeur van verduurzaming

Jouw kans op verduurzaming van leren en ontwikkelen

Klik hier voor de trailer (22 min)

Onderwerpen:

 

Wij verzorgen de Module vanaf juni’24 op een locatie die zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de deelnemers ligt.

De 4 bijeenkomsten duren van 9.30 tot 17 uur en zijn een combinatie van leervormen zoals kennissessie, dialoog, feedback geven, oefenen met en zonder AI, ervaren van werkplekleren, praktijkcases en het creëren van werkleersituaties en presentaties.

De methode Professionaliseren met werkplekleren en de leervormen hieruit staan centraal.

Tijdens de eerste bijeenkomst spreken we samen af welke leervormen de voorkeur hebben.

Je kunt een product voor de eigen organisatie maken dat aansluit bij de inhoud van de Module. Dat kan met of zonder de hulp van AI.

Voorbeelden:

Wij voeren hierover een feedback-gesprek met je, direct na afloop van de laatste bijeenkomst.

Na deze Module Ambassadeur kun je meer modules van het Masterprogramma volgen die afgestemd op de nieuwe, toekomstige rollen die nodig zijn bij het professionaliseren met werkplekleren.

De module vormt een onderdeel van het Masterprogramma

Professionaliseren met Werkplekleren

Zie hieronder het hele programma

Meer weten?

Masterprogramma
Professionaliseren met Werkplekleren

Bestaat uit een basismodule (Ambassadeur) en daarnaast vier modules die elk afzonderlijk te volgen zijn.  In elke module staat een andere rol centraal en maak je een product bijv. een advies of een plan hoe AI te integreren) voor je organisatie.  

Een super interessant programma waarmee je jouw rol als HR/L&O-er verrijkt en versterkt.

Module  Ambassadeur (4 dagen)

            Juni'24

Module   Ontwerper (3 dagen)

 

Module   Regisseur (3 dagen)

Module    Begeleider (3 dagen)

Module    Master Professionaliseren met Werkplekleren (3 dagen)

Meer weten?
Alt
Alt

Interactieve sessie
De impact van AI op werken en leren

In een bijeenkomst van 2 a 3 uur krijg je eerst de context van AI te horen, passeren tal van AI-voorbeelden de revue, leer je de kracht van AI begrijpen en doe je mee aan een AI-oefening over het innoveren van werksituaties en een dialoog over de toekomst van AI. Op verzoek kan de sessie ook aandacht besteden aan de impact van AI op professionalisering of op de rol en betekenis van HR en L&O-functies

Resultaat: energie en een goed zicht op de impact van AI

Meer weten?

Interactieve sessie

Vooraf wordt het dagthema met de opdrachtgever afgesproken.

In de interactieve sessie van 2 tot 3 uur gaan we eerst in op wat er bij jou op dit gebied leeft. Vervolgens gaan we dieper in op het thema en poneren we stellingen. De deelnemers gaan hierover met elkaar in dialoog en stemmen vervolgens. Op deze manier wordt het onderwerp uitgediept en omgezet naar realiseerbare stellingen. Dit alles samen levert een Dagrapport op met de inhoud en de gezamenlijke standpunten over het dagthema.

Verzorgd door dr. Jos J.M. Baeten en/of een collega van de Academie
Resultaat: kennis, beleving en een product voor eigen organisatie

Thema’s zoals

Masterclass

Een interactief dagprogramma waarin de deelnemers een video-opdracht krijgen over waarom en hoe ze werkplekleren al dan niet in hun organisatie kunnen invoeren. Na een korte analyse, kiezen de deelnemers zelf de onderwerpen die zij behandeld willen hebben om zo hun video-opdracht te kunnen maken. Het is een intensieve dag die wordt afgerond met een uitgebreide resume en feedback op de video-producten.

Verzorgd door dr. Jos J.M. Baeten met een collega van de Academie
Resultaat: inzicht, beleving, de presentatie Werkplekleren en een video voor eigen organisatie

Meer weten?

En verder

*  Houd me op de hoogte van het nieuwe boek “Van Leren naar Professionaliseren met AI” (2024).

Meer weten?

Laat hier je emailadres achter en we sturen we je verdere informatie.