Registreren is gratis en betekent dat je lid wordt van een netwerk van professionals en als je het initiatief neemt kun je met elkaar kennis, ervaringen en mogelijke vraagstukken en opdrachten uitwisselen. Je kunt er actief of passief gebruik van maken. 

Registreren betekent ook certificering en erkenning van je professionele capaciteiten, rol en ervaring. Dat is zeker nodig bij informeel leren en werkplekleren omdat daar geen wettelijke diploma’s voor zijn. Je krijgt bij de Academie een gezicht met een bepaalde rol en anderen kunnen je benaderen met hulpvragen. 

Registreren kan ertoe leiden dat werkplekleren als vakgebied meer verdiept wordt als leden actuele casuïstiek inbrengen, reviews op artikelen en projecten publiceren, blogs koppelen, hun lessons learned delen, inspirerende video’s opsporen en dat er verbanden worden gelegd naar de theorie.

Tot slot betekent registreren dat we samen bijdragen aan meer duidelijkheid binnen het web van aanbieders, vragers, vrienden, critici, opleidingen, proeverijen, praktiserende organisaties en expertprogramma’s. Alleen jij als persoon kunt je aanmelden of afmelden van de AvW.

Registreer je hier!