Werkplekleren is een vorm van informeel leren. Schoolleidersregister schrijft over dit fenomeen in het onderwijs met concrete praktijkvoorbeelden, interessant! Klik op de link: https://www.schoolleidersregisterpo.nl/
publicaties/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D
=259&cHash=503532222024a1b11ed7e557c16a4755