De wereld veranderd: er is sprake van exponentiele technologische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en een ‘disruptive economy’. Dit betekent dat ook bedrijven en markten veranderen; zij worden fluïde. Ook in de mens vinden verandering plaats; en dan met name op gebied van informatieverwerking. Er is behoefte aan informeel leren, leren op de werkplek en omgang met leertechnologie. Wat betekent dit voor het L&D vakgebied en rol? Deze vraag is gesteld tijdens de Post Meeting Learning Technologies.
De Post Meeting Learning Technologies is georganiseerd door NVO2 en CSS Breda. Met gebruik van leertechnologie werd het dialoog aangegaan over de snelle (technologische) veranderingen en werd de vertaalslag gemaakt naar de impact op ons als professionals en de rol van L&D manager/specialist in 2020. We zijn op zoek gegaan naar de belangrijkste argumenten die een nieuwe visie op L&D vakgebied rechtvaardigen; en de belangrijkste rollen die horen bij de L&D manager in 2020.
Dit heeft geresulteerd in 3 krachtige presentaties waarin deelnemers hun visies deelden n.a.v. het dialoog wat zij zijn aangegaan: bekijk de beeldimpressie via deze link! https://www.youtube.com/watch?v=br0GrmJCn9c
- Karen Kustermans