De Academie voor Werkplekleren wil verbinding creeren tussen professionals op het gebied van werkplekleren.
Daarom is het vanaf nu mogelijk om gratis te adverteren. De informatie van jouw organisatie komt dan op de homepage tussen de academici te staan.
Interesse?
Mail dan naar info@academievoorwerkplekleren.nl!