8 tips voor meer vertrouwen op de werkvloer

Tijdens de crisis is de relatie tussen de werknemer en werkgever hevig aangetast volgens het onderzoek ''Work and Wellbeing survey'' vertrouwt 1 op de 3 Amerikanen zijn baas niet. In dit onderzoek staat vertrouwens ook voor de fundamentele basis van een succesvol, gezond functionerend bedrijf. Het heeft direct effect op het gevoel, sfeer, teamwork en onderlinge communicatie wat uiteindelijk ervoor moet zorgen dat er gepresteerd word.

1. Creëer meer betrokkenheid

Zorg dat werknemers zich meer betrokken voelen, zegt Ballard. ‘Bijvoorbeeld door teams samen te stellen die zich gezamenlijk gaan buigen over het oplossen van problemen. Kies voor winstdeling of het opstellen van een aandelenplan voor werknemers en ga over op een 360°-evaluatiemethode. Een keer per jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek doen, is niet genoeg. Zeker niet als het ook nog eens onduidelijk is wat er met de resultaten gebeurt en of er vervolgens wat verandert. Werknemers moeten het gevoel hebben dat ze autonoom zijn en controle hebben op hetgeen hen in de dagelijkse gang van zaken raakt.’

2. Geef erkenning

Laat werknemers voelen dat hun inspanning gewaardeerd wordt. Vormen van erkenning, niet per se alleen maar financieel en zowel formeel als informeel, beschouwt Ballard als de tweede kernvoorwaarde voor vertrouwen op de werkvloer. ‘Het krijgen van de juiste erkenning en compensatie is een van de belangrijkste bronnen van werkstress die elk jaar in ons onderzoek naar voren komt,’ aldus Ballard. ‘Werkgevers zouden werknemers vaker kunnen belonen als ze hoog presteren en het voor iedereen meer zichtbaar maken als mensen bijzonder werk verrichten. Daarnaast kunnen programma’s geïmplementeerd worden waarbij ook collega’s hun waardering kunnen tonen voor andere teamleden. Soms heeft dit zelfs meer effect dan een compliment van een manager.’ 

3. Zorg voor persoonlijke binding

Een effectieve tactiek voor het bouwen van een vertrouwensrelatie is het zorgen voor een persoonlijke connectie. ‘Dat geldt vooral voor managers,’ zegt David DeSteno, hoogleraar psychologie aan de Northeastern University en schrijver van het boek The Truth About Trust. ‘Zodra iemand meer macht krijgt, gaat zijn betrouwbaarheid in de ogen van z’n omgeving omlaag. Iemand wordt minder afhankelijk van anderen en wordt daarom gezien als minder betrouwbaar. Ga dit tegen door daadwerkelijk de mensen in je team te leren kennen en ervoor te zorgen dat ze ook jou leren kennen. Doe iets dat de indruk wekt dat je ondanks het feit dat je de baas bent toch met z’n allen in hetzelfde schuitje zit.’

4. Wees transparant en eerlijk

Deel zoveel mogelijk informatie over de huidige status en toekomstige doelen van het bedrijf, stelt Jim Dougherty, hoofddocent Technological Innovation, Entrepreneurship and Strategic Management aan de MIT Sloan School of Management in Harvard Business Review. ‘Bij gebrekkige informatie komt de geruchtenstroom op gang doordat werknemers de gaten zelf gaan invullen. En dit gebeurt vrijwel altijd op een negatieve manier. Natuurlijk zijn er zaken die je niet kunt delen maar probeer bijvoorbeeld waar mogelijk financiële resultaten en notities van bestuursvergaderingen regelmatig rond te sturen. Het toont dat je je medewerkers vertrouwt en het geeft hen een groter vertrouwen in jou als leider. En bij transparantie hoort dat je ook de waarheid vertelt bij slecht nieuws.’

5. Accepteer schuld en geef lof

Niemand wil een leidinggevende die al het succes naar zich toetrekt en flinke kritiek uitdeelt wanneer het wat minder gaat. Geef daarom regelmatig complimenten, neem de schuld op de eigen schouders en zeg af en toe eens dank je wel voor het gedane werk. ‘Het versterkt het gevoel dat je met elkaar gedeelde doelen nastreeft,’ zegt Dougherty, ‘in plaats van alleen maar te zwoegen voor de baas zijn persoonlijke agenda.’

6. Toon respect 

Great Place to Work Nederland wijst niet alleen op het belang van geloofwaardigheid door eerlijk en transparant te communiceren voor vertrouwen op de werkvloer, maar zegt dat respect ook belangrijk is. Leidinggevenden zouden oprecht interesse moeten tonen in hun mensen en medewerkers beschouwen als individuen en niet alleen maar als werknemers. Respect is een basisvoorwaarde voor een werkomgeving waar werknemers optimaal kunnen presteren.

7. Geen voortrekkerij

Kijk uit dat je niet altijd aan dezelfde mensen informatie geeft, de leuke opdrachten aan een selectie groep uitdeelt of ze uitnodigt voor een lunch. Werknemers voortrekken en het hebben van favorieten is een hele snelle manier om het vertrouwen van de rest van het team te verliezen. ‘Bekritiseer iemand ook niet tegen collega’s achter hun rug,’ zegt DeSteno. ‘Mensen zullen er vanuit gaan dat je ook over hen slecht zult gaan spreken zodra ze de kamer verlaten.’

8. Goede communicatie is onontbeerlijk

Uiteindelijk, zo zegt David Ballard, draait het vooral om goede communicatie. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de communicatie soepel verloopt tussen werknemers en managers, dat iedereen bekend is met de doelstellingen van het bedrijf en dat er voortdurend mogelijkheden zijn voor het geven van feedback. ‘Communicatie van beneden naar boven is voor vertrouwen namelijk minstens zo belangrijk als van boven naar beneden.’

Door: Lilian Polderman
Geraadpleegd op: f​https://www.mt.nl/series/8-tips-voor-meer-vertrouwen-op-de-werkvloer/87163

Meer nieuw(s)

Het einde van de klassieke training is nabij. Ze leveren vaak namelijk niet het gewenste effect op. Dit terwijl de behoefte aan aantoonbare gedragsverandering bij organisaties groter is dan ooit. Hoe speel je als trainer in op deze ontwikkeling? En wat mag je als organisatie van een trainer verwachten? Stefan Op de Woerd (Perflectie) en Bob Konings (Business & Dreams) ...

Lees meer..

De wereld veranderd: er is sprake van exponentiele technologische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en een ‘disruptive economy’. Dit betekent dat ook bedrijven en markten veranderen; zij worden fluïde. Ook in de mens vinden verandering plaats; en dan met name op gebied van informatieverwerking. Er is behoefte aan informeel leren, leren op de werkplek en omgang met leertechnologie. Wat betekent dit voor het L&D vakgebied en rol? Deze vraag is gesteld tijdens de Post Meeting...

Lees meer..

Blog van P. Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl

Het is tijd voor een omslag (mindshift) van opleiden naar leren. Hiermee bedoel ik 5 veranderingen in denken:
1.van geïsoleerd naar geïntegreerd opleiden;
2. van opleiden naar leren op de werkplek;
3. van expliciet leren naar impliciet leren;
4. van begeleid leren naar zelfgestuurd leren;
5. van individueel leren naar gezamenlijk leren. 

Deel 1:...

Lees meer..

NVO2 is dé Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden. CSS Breda is een innovatief trainingsbureau die organisaties helpt sterker te worden door Werkplekleren met Leertechnologie.NVO2 en CSS Breda willen elkaar versterken met als doel om werkplekleren meer onder de aandacht te brengen. Samen willen zij meer informatie geven over werkplekleren en overzicht en inzicht geven in het toekomstige vakgebied van Learning & Development. Welke impact hebben nieuwe...

Lees meer..

Blog van P. Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl

Het is tijd voor een omslag (mindshift) van opleiden naar leren. Hiermee bedoel ik 5 veranderingen in denken:
1.van geïsoleerd naar geïntegreerd opleiden;
2. van opleiden naar leren op de werkplek;
3. van expliciet leren naar impliciet leren;
4. van begeleid leren naar zelfgestuurd leren;
5. van individueel leren naar gezamenlijk leren. 

Deel 2:...

Lees meer..

Tijdens Next Learning 2017 kwamen ruim 900 learning professionals bijeen om te ontdekken hoe het leren in hun organisatie anders kan/moet.

Werkplekleren was één van de 5 thema's. Wat is Leren op de werkplek – 70:20:10?

  • Stimuleren van continu leren
  • Borgen van het geleerde – leereffect
  • Performance meten
  • Informeel leren zichtbaar maken

Was jij er ook bij? Wat waren je ervaringen?

Bekijk hier de ervaring van een van onze...

Lees meer..

Met alle (technologische) veranderingen, verandert ook de manier van leren. Kijk maar eens naar de rol van Social Media hierin. Daarmee verandert dus logischerwijs ook de rol van een Learning&Development manager / HR(D) manager. Hoe ziet deze rol er in de toekomst uit, wat is de plaats van werkplekleren daarin en wat betekent de inzet van werkplekleren voor het vakgebied van L&D managers? 

Zie ook de blog van Wilfred Rubens over de benodigde veranderslag in het L&D...

Lees meer..

Blog van P. Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl

Het is tijd voor een omslag (mindshift) van opleiden naar leren. Hiermee bedoel ik 5 veranderingen in denken:

1.van geïsoleerd naar geïntegreerd opleiden;
2. van opleiden naar leren op de werkplek;
3. van expliciet leren naar impliciet leren;
4. van begeleid leren naar zelfgestuurd leren;
5. van individueel leren naar gezamenlijk leren. 

Deel 3...

Lees meer..

'Werknemers leren meer van dagelijks werk dan van cursussen' Dit blijkt uit een enquête die gehouden is door de Universiteit van Maastricht. Ruim 5.500 personen zijn ondervraagd, waarvan 3.700 werkenden. Maar liefst 85% van de momenten waarop werknemers leren vindt op de werkplek plaats!

Zou je hier graag meer over willen weten? Neem een kijkje op: http://www.nu.nl/...

Lees meer..

Human Resources Management volstaat niet meer binnen huidige arbeidsmarkt er is een nieuwe trend gaande. Resource for Human is de toekomst, organisaties moeten mensen meer centraal zetten in het werk.

Voor het hele verhaal neem een kijkje op:http://www.pwnet.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nieuws/2017/10/van-human-r...

 

Ondanks de groeiende populariteit van activiteitgerelateerde werkomgevingen blijft de medewerkerstevredenheid hierover achter. Slechts 4 procent van de medewerkers blijkt meermalen per dag van werkplek te wisselen, maar deze groep is wel significant meer tevreden over hun werkomgeving.

Dit blijkt uit promotieonderzoek ‘De psychologie van de flexplek’ van Jan Gerard Hoendervanger (Hanzehogeschool Groningen) samen met Mark Mobach (Lector Facility Management), Iris de Been (Center for...

Lees meer..

Tijdens de crisis is de relatie tussen de werknemer en werkgever hevig aangetast volgens het onderzoek ''Work and Wellbeing survey'' vertrouwt 1 op de 3 Amerikanen zijn baas niet. In dit onderzoek staat vertrouwens ook voor de fundamentele basis van een succesvol, gezond functionerend bedrijf. Het heeft direct effect op het gevoel, sfeer, teamwork en onderlinge communicatie wat uiteindelijk ervoor moet zorgen dat er gepresteerd word.

1. Creëer meer betrokkenheid

... Lees meer..

Eindelijk! Vaarwel opleiden en trainen

Of toch niet?

Er wordt al wel 10-15 jaar geschreven over de ineffectiviteit van trainen en klassikaal opleiden, maar het zogeheten 70-20-10 model leidde tot een duidelijk kantelpunt in deze discussie. Om mij heen zie ik een zware druk op opleidingsbudgetten, een grote wens om de impact van leren te vergroten en een vermoeidheid op lange dagen uitzitten waar een expert zijn slides toont. Zelfs de trainers zelf zoeken naar nieuwe...

Lees meer..

Bedrijven die werknemers aan cursussen laten deelnemen, besteden in doorsnee 1.000 euro per cursist per jaar. Bedrijven in de delfstoffenwinning geven het meest uit aan cursussen en bouwbedrijven het minst. Dat meldt het CBS in een onderzoek naar bedrijfsopleidingen.

In 2015 ging bij 76 procent van de Nederlandse bedrijven personeel op cursus, zo blijkt uit het onderzoek. Grote bedrijven laten hun personeel vaker op deze manier bijscholen (96 procent) dan middelgrote (89 procent) en...

Lees meer..

Een van onze geregistreerde professionals, Mariëlle van Rijn, schreef een blog over het zichtbaar maken van werk en het gebruik van technologie daarbij. Lees hem hier: https://mariellevanrijn.nl/2017/02/23/wol/

 

 

Een certificaat, joepie! Of toch niet?

Wat zeggen diploma’s en certificaten over jou als professional? Wat is de werkelijke waarde voor jou, je baas, een opdrachtgever, de klant?

Ik neem je mee terug naar 2015. Er liggen 2 A4-tje op mijn bureau: ik heb succesvol deelgenomen aan de leergang ‘Strategisch Opleiden’, en heb een certificaat voor ‘Expert Beeldend Trainen’ behaald. Zo, twee papiertjes in de pocket, denk ik.

Ik stop ze in een mapje en...

Lees meer..

Jos Baeten

Jos Baeten is econoom, socioloog en gepromoveerd in de bedrijfskunde op leerprocessen en The Power of Peer feedback. Hij heeft gewerkt in het bedrijfsleven, voortgezet onderwijs en hbo en sinds 1999 in zijn eigen bedrijven als ondernemer, ontwerper en trainer. Hij heeft geleerd van zijn 4100 lessen, 1840 colleges, 1100 trainingen, 124 afstudeerders, 191 innovatieprojecten en zijn kennis gekristalliseerd in 3 boeken voor Nederlandse en Amerikaanse markt, 11...

Lees meer..

Werkplekleren is een vorm van informeel leren. Schoolleidersregister schrijft over dit fenomeen in het onderwijs met concrete praktijkvoorbeelden, interessant! Klik op de link: https://www.schoolleidersregisterpo.nl/
publicaties/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D
=259&cHash=503532222024a1b11ed7e557c16a4755

 

Twee multidisciplaire teams van Florence hebben zich geprofessionaliseerd via een Leertraject Geriatrische Revalidatiezorg. Lees hier de ervaring!

Review Leertraject Geriatrische Revalidatiezorg Florence

Tijdens de Leertrajecten Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) bij Florence hebben twee Multi Disciplinaire teams zich geprofessionaliseerd op het gebied van Oncologie & COPD. Het Multi Disciplinaire team bestond uit Specialisten Ouderengeneeskunde, Paramedici...

Lees meer..

De Academie voor Werkplekleren is in een nieuw jasje gestoken. Op basis van de behoeften van onze huidige leden hebben we de website aangepast.

Top 3 Prioriteiten

  • succesvolle toepassingen en casuïstiek kunnen delen en ophalen;
  • ontwikkelingen van werkplekleren inzichtelijk en transparant kunnen maken;
  • onderzoeken en artikelen kunnen publiceren en ophalen.

Bekijk de website eens en ervaar de nieuwe mogelijkheden!

De Academie voor Werkplekleren wil verbinding creeren tussen professionals op het gebied van werkplekleren.

Daarom is het vanaf nu mogelijk om gratis te adverteren. De informatie van jouw organisatie komt dan op de homepage tussen de academici te staan.

Interesse?

Mail dan naar info@academievoorwerkplekleren.nl!

 

Een uniek initiatief in Nederland: de Academie voor Werkplekleren

Wat is de Academie voor Werkplekleren?
De Academie is een initiatief van dr. Jos Baeten samen met prof. dr. Robert-Jan Simons. Het is een virtuele organisatie met het doel om professionals en actuele ontwikkelingen rond het Werkplekleren met Leertechnologie in Nederland zichtbaar te maken. De Academie schept duidelijkheid over de rol van professionals en leertechnologie, de...

Lees meer..

Een Academie voor Werkplekleren en de vraag om te registeren? Waarom zou ik dat willen en waarom zou ik dat doen? De enige registratie die ik ooit gedaan heb, is als donor en mijn lidmaatschappen beperken zich tot het AVS lidmaatschap in mijn tijd als Schoolleider. Geen lid van een politieke partij en geen lid van een publieke omroep, tijdschrift of krant. Gewoon omdat ik van afwisseling houd, zelf keuzes wil maken en niet gebonden wil zijn aan een organisatie. De afgelopen jaren heb ik daar...

Lees meer..

Een erkend professional, Karin Donkers, schrijft regelmatig over haar ervaringen met werkplekleren in het onderwijs: http://www.kardonsch.nl/

Eind september is Jos Baeten - één van de oprichters van de Academie voor Werkplekleren - gepromoveerd op "The Power of Peer Feedback". Dit gaat uit van het Virtual Action Learning, de grondslag van en nu doorontwikkeld tot het model Werkplekleren met Leertechnologie zoals we dat bij de Academie nu kennen. HR Praktijk schreef hierover: "Deze doorontwikkeling van VAL naar Werkplekleren met Leertechnologie verspreidt zich snel over werkend Nederland"....

Lees meer..

Beeldend Trainen is de eerste stap op weg naar Werkplekleren. Als Expert Beeldend Trainen ben je daarom meer dan welkom als professional op de Academie voor Werkplekleren. Het expertprogramma Beeldend Trainen, aangeboden door CSS Breda is gevalideerd door registerleraar.nl. Hiermee laat CSS Breda zien dat ze voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door registerleraar.nl en dat het aanbod relevant is voor leraren. Door je te registreren laat je zien dat je bevoegd en...

Lees meer..

Mooi geschreven artikel over hoe je al snel leren integrereert op de werkvloer, zonder grote moeite of hoge kosten

http://activatelearning.com.au/2016/10/4-ways-to-integrate-learning-into...

Hoe denken jullie hierover?

Lees hier een sterk geschreven stukje over hoe je je medewerkers/collega's kan inspireren om te leren tijdens het werk.

Learning does not mean that you have to remove yourself from the office and sit in a classroom and be lectured at by someone else. Learning is “acquiring knowledge or skills through experience” and we have many different experiences at work every day. 

...

Lees meer..

Wat is werkplekleren en waarom kiezen organisaties ervoor?

Oprichter Jos Baeten en Vriend van de AvW Rens van den Berg leggen het uit op Lifestyle RTL4. In samenwerking met BrabantZorg laten zij beelden zien van een succesvolle toepassing van het model Werkplekleren met Leertechnologie. Kijk naar RTL4 op 29 januari om 14:20!

 

Blog van P. Robert-Jan Simons www.visieopleren.nl

Waarom en hoe leidinggevenden rebellie moeten koesteren

In een recente speciale uitgave van Harvard Business Review betoogt HBR medewerkster Francesca Gino dat het goed is voor organisaties en leidinggevenden als er meer gerebelleerd wordt, als non-conformisme meer gewaardeerd en gestimuleerd wordt:Let your workers rebel! Ik ben het erg met haar betoog eens. Daarom vat ik...

Lees meer..

Leraren in het voortgezet onderwijs maken zich grote zorgen over het gebruik van social media door hun leerlingen. Zij vinden dat die veel te veel in de weer zijn met hun mobieltje.

Dat blijkt uit onderzoek van DUO het bureau voor Onderwijsonderzoek & Advies, onder ruim 1300 docenten. Zo'n 87 procent van de leerkrachten maakt zich zorgen over de invloed van social media.

Verslaafd aan telefoon

Het intensief checken van berichtjes en posts op de smartphones heeft...

Lees meer..