Board

de Academie voor Werkplekleren is een virtuele organisatie (opgericht door Megajo bv, zusterbedrijf van CSS Breda) die op initiatief van dr. Jos J.M. Baeten en prof. dr. Robert-Jan Simons is opgericht. Dit was al jarenlang hun wens omdat zij zagen dat werkplekleren feitelijk een flinke vernieuwing is, die gebaat is bij meer transparantie en kennisdeling

Robert-Jan Simons & Jos Baeten

De board houdt toezicht: op het registratieproces, de kwaliteit van de professionaliseringprogramma's en de benodigde competenties. Hoe?

Robert-Jan Simons: "Ik vind het belangrijk dat werkplekleren met en zonder leertechnologie een steviger en beter erkende plek krijgt in organisaties. Daartoe brengen we de laatste ontwikkelingen in kaart en vertalen die in competenties van de werkplekbegeleider, -adviseur en -expert. Ook houden we als board toezicht op de kwaliteit van de registratieprocessen".

Jos popelt om zijn visie met u te delen over technology embedded learning, beeldend leren en werkplekleren. Hij heeft 1 voorwaarde: u moet in de juiste learning spot zitten.Check: http://www.academievoorwerkplekleren.nl/nieuws/2-inspirerende-sprekers-o...