Peter

Peter van Overbruggen

Hoe kan ik jou helpen: 
Door mijn kennis en ervaringen te delen. En waar mogelijk door co creatie samen tot nieuwe leeroplossingen te komen. Samen gaat het beter
Hoe kun jij mij helpen: 
Door kennis en ervaringen te delen en mij uit te dagen en te prikkelen met vragen, ervaringen en nieuwe leerinnovaties.
Profielscan
A Leerprofessional E Ontwerpen
B Visie F Uitvoeren
C Adviseren G Beoordelen
D Implementeren H Toepassen leertechnologie