Frits

Frits van den Besselaar

Rollen: 
Begeleider Werkplekleren
Expert Team Trainen
Profielscan
A Leerprofessional E Ontwerpen
B Visie F Uitvoeren
C Adviseren G Beoordelen
D Implementeren H Toepassen leertechnologie