Desiree

Desiree van Kaam

Rollen: 
Adviseur Werkplekleren
Begeleider Werkplekleren
Profielscan
A Leerprofessional E Ontwerpen
B Visie F Uitvoeren
C Adviseren G Beoordelen
D Implementeren H Toepassen leertechnologie